วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

เวลาปานกลางกรีนิช (Greenwich Mean Time -GMT)


                 เวลาปานกลางกรีนิช  เรียกอีกอย่่างหนึ่งว่า เวลาสากล เป็นเวลาท้องถิ่นของตำบลกรีนิช 
กรุงลอนดอน ประเืทศสหราชอาณาจักร ที่กำหนดให้เส้นเมริเดียนที่ 0 องศาลากผ่าน และให้ประเทศ
ต่าง ๆ ที่อยู่ทางด้านตะัวันออกและตะวันตกของตำบลนี้ใช้อ้างอิงเพื่อกำหนดเป็นเวลามาตรฐานสำหรับใช้ในประเ้ทศของตน
                การประชุมสภาคองเกรสนานาชาติ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อ พ.ศ. 2427 ได้กำหนดเขตเวลามาตรฐานของโลกขึ้นตามเเนวเส้นเมริเดียน โดยยึดเส้นเมริเดียนเเรกที่ลากผ่านตำบลกรีนิชเป็นหลัก คือ ให้พื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นนี้มีเวลาเร็วกว่าเวลาที่เส้นนี้ 1 ชั่วโมง ต่อ 15 เส้นเมริเดียน ส่วนพื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะัวันตกของเส้นนี้ให้มีเวลาช้ากว่าเวลาที่เส้นนี้ 1 ชั่วโมง ต่อ 15 เส้นเมริเดียน

                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น