วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

เส้นวันที่ ( Date Time )

            Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting
             เส้นวันที่ คือ เส้นสมมุติที่ลากผ่่านแบ่งโลกออกเป็น 2 ซีก คืิอ ซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก โดยลากทับเส้นเมริเดียนของลองจิจูดที่ 180 องศาเป็นแนวแบ่ง และเส้นนี้จะไม่ลากผ่านแผ่นดินเลย
         โดยกำหนดประมาณที่เส้นลองจิจูดที่ 180 เป็นเส้นแบ่งเขตวันสากลแต่มีการเลี่ยงให้เส้นเขตวันนี้ผ่านเฉพาะพื้นน้ำ เพื่อขจัดปัญหาการมี 2 วันบนเกาะเดียวกัน ดังนั้นเส้นเขตวันนี้จึงไม่เป็นเส้นตรงตามเส้นเมอริเดียน 180 ตลอดทั้งเส้น อีกอย่างถ้าข้ามเส้นเขตวันนี้ไปทางซีกโลกตะวันตกต้องนับวันลดลง 1 วัน และถ้าข้ามเส้นเขตวันนี้ไปทางซีกโลกตะวันออกจะต้องนับวันเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน 
                             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น